Poem 7

Maka ra misk magosh jora aasumi nagoshaan,

Charag-e-shap kadaga rocha aakumi nagoshaan.

 

Kadi baleet mani aajooee-a-dil-e-dariya,

A maoj haaheeria maah-e-darwari nagoshaan.

 

Dila do bahr bekan aachesheet-o-daag bedant,

Choshein talab kashshein aadara Chaakari nagoshaan.

 

Ata bejazm ke duniya-o-deen-e-saudagar,

Pakeera peer goshan shaira wali nagoshan.

 

( Ata Shaad )


[Poem1] [Poem2] [Poem3] [Poem4] [Poem5] [Poem6] [Poem7]

HOME